AK MRÁZIK a spol.   Náš tým

Náš tým
advokát

Specializace: obecné obchodní právo, právo obchodních společností, fúze a akvizice, právo nemovitostí

advokát

Specializace: právo směnečné a šekové, obecné obchodní právo, právo obchodních společností, trestní právo, právo nemovitostí

advokát

Specializace: Občanské právo hmotné i procesní, obchodní právo, právo nemovitostí

advokátní koncipientka

Specializace: obecné obchodní právo, právo obchodních společností, sporná agenda

advokátní koncipient

Specializace: obchodní právo, občanské právo, právo cenných papírů a soudní agendu vymáhání pohledávek

administrativní pracovnice

vedení kompletní agendy kanceláře, zpracování účetnictví

Advokátní koncipient

Specializace: právo nemovitostí a spotřebitelské právo, obchodní právo, insolvenční právo a sporná agenda

Get my Subscription
Click here
nbar-img
Extend Message goes here..
More..
+