Právní služby
na nejvyšší
úrovni

AK Mrázik je nezávislou advokátní kanceláří s více než dvacetiletou tradicí v poskytování právních služeb v rozmanitých odvětvích českého, evropského ale i mezinárodního práva.

2

Pobočky

100+

Stálých klientů

25+

Let zkušeností

1000+

Uzavřených případů

Advokátní kancelář Mrázik a spol. je nezávislou advokátní kanceláří s více než dvacetiletou tradicí v poskytování právních služeb v rozmanitých odvětvích českého, evropského ale i mezinárodního práva.

Víme, co děláme

Advokátní kancelář Mrázik poskytuje právní služby v celém rozsahu právního řádu České republiky pokrývající veškeré aspekty podnikání včetně právního poradenství v nejrůznějších oblastech.

Máme roky zkušeností

Jednotliví advokáti a advokátní koncipienti jsou specialisté v konkrétních právních odvětvích a s ohledem na množství spolupracovníků a jejich profesní zázemí jsme schopni poskytovat komplexní právní služby šité na míru individuálním požadavkům každého klienta.

Pracujeme efektivně

Máme za to, že smyslem práce advokáta je pomáhat klientům ve věcech, ve kterých pomoc opravdu potřebují, negenerovat zbytečně množství rozsáhlých a drahých dokumentů a rad, volit individuální přístup k potřebám jednotlivých klientů s ohledem na jejich potřeby.

Služby

Obchodní a
korporátní právo

V oblasti Obchodní a korporátního práva nabízíme především následující služby:

Kompletní založení všech typů obchodních společností a družstev

Sepis zakladatelských listin, stanov

Změny zápisů v obchodním a živnostenském rejstříku

Kompletní zajištění přeměny společnosti (vnitrostátní i mezinárodní)

Zajištění rozhodnutí orgánů společnosti (příprava VH, zápis z VH, dozorčích rad, členských schůzí)

Sepis obchodněprávních smluv

Zastupování před soudy, rozhodčími soudy a dalšími orgány v obchodněprávních sporech

Využití duševního vlastnictví v rámci podnikání (např. registrace ochranných známek, webových domén, patentů apod. a veškeré právní úkony s tímto spojené)

Vypracovávání všeobecných obchodních podmínek a standardizovaných smluvních vzorů

Insolovenční právo

V oblasti insolvenčního práva nabízíme především následující služby:

Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení

Zastupování dlužníků v insolvenčním řízení

Zpracování insolvenčních návrhů

Přihlášky do insolvenčního řízení

Zastupování při incidenčních sporech

Směnky a šeky

V oblasti směnečného a šekového práva nabízíme především následující služby:

Právní rozbory směnek a šeků a dalších dokumentů týkajících se těchto cenných papírů

Zastupování v soudních směnečných a šekových řízeních při vymáhání směnečných a šekových pohledávek i při obraně dlužníků

Právní poradenství při sepisování směnek, biancosměnek, dohod o směnečných vyplňovacích právech a příprava jejich vzorů

Indosamenty směnek a biancosměnek

Příprava smluv zajištěných směnkami

Exekuční právo

V oblasti exekučního práva nabízíme především následující služby:

Vymáhání vykonatelných pohledávek prostřednictvím exekutora

Sepis exekučních návrhů a dalších podání exekutorům a soudům v souvislosti s výkonem rozhodnutí

Obrana proti návrhům na zahájení exekučního řízení, sepis návrhů na odklad a zastavení exekučního řízení, sepis dalších podání

Podpora při sepisu dohod s dlužníky a věřiteli formou exekutorských či notářských zápisů s přímou vykonatelností

Zastupování v exekučním řízení

Nemovitosti

V oblasti nemovitostí nabízíme především následující služby:

Kompletní zajištění převodu nemovitosti včetně úschovy kupní ceny

Uplatnění předkupního práva

Zřízení a výmazy zástavního práva

Sepis nebo změna prohlášení vlastníka o rozdělení nemovitosti

Právní servis v oblasti družstevního vlastnictví

Zřizování, převod a výmaz věcných břemen

Výkupy pozemků

Právní pomoc ve stavebním řízení

Vymáhání a správa
pohledávek

V oblasti vymáhání a správy pohledávek nabízíme především následující služby:

Vstupní analýza portfolia pohledávek a výběr nejvhodnějšího modelu řešení pro různé skupiny pohledávek

Vedení databáze portfolia pohledávek a zaznamenávání stavu, ve kterém se proces vymáhání nachází

Mimosoudní vymáhání (písemná výzva k úhradě, osobní kontakt s dlužníkem)

Elektronická podání k soudu (elektronický platební rozkaz) a následné zastupování v soudním řízení

Vymáhání pohledávky v exekučním řízení

Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení

Poskytování
spotřebitelských
úvěrů

V oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů nabízíme především následující služby:

Kompletní příprava žádosti o vydání licence nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů

Kompletní příprava žádosti o vydání licence samostatného zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

Sepis smluvní dokumentace pro poskytování spotřebitelských úvěrů

Zastupování v řízení před dohledovým orgánem - ČNB

Přístup

01

Provedeme analýzu případu

Turpis maecenas facilisis ultricies ut id. Pellentesque diam dui id ac cras suspendisse enim egestas arcu.

02

Vytvoříme strategický plán

Turpis maecenas facilisis ultricies ut id. Pellentesque diam dui id ac cras suspendisse enim egestas arcu.

03

Čerpáme ze všech dostupných materiálů

Turpis maecenas facilisis ultricies ut id. Pellentesque diam dui id ac cras suspendisse enim egestas arcu.

04

Přistupujeme k případu vždy osobně

Turpis maecenas facilisis ultricies ut id. Pellentesque diam dui id ac cras suspendisse enim egestas arcu.

Mezi naše klienty patří:

Tým

Náš tým

JUDr. Robert Mrázik

Advokát

Kancelář Třebíč

JUDr. Alena Mráziková

Advokát

Kancelář Třebíč

Mgr. Barbora Kachlíková

Advokát

Kancelář Praha

Bc. Zuzana Hurtová

Specialista soudního vymáhání

Kancelář Praha

Anna Ohnheiserová

Specialista mimosoudního vymáhání

Kancelář Praha

Alena Matějovská

Asistentka

Kancelář Praha

Mgr. Zbyněk Švejcar

Daňový specialista

Kancelář Třebíč

Ing. Alice Švejcarová

Office manager

Kancelář Třebíč

Denisa Pislcajtová

asistentka

Kancelář Třebíč